ที่มาของโครงการ 1.5 +

โครงการนวัตกรรมความร่วมมือแบบคู่ขนานสู่การต่อยอดเยาวชนไทย

เป็นความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ BAC ( British Academic Center) นำหลักสูตร NCUK international Foundation Year  ให้นักเรียนไทยสามารถเรียนควบคู่ระหว่างหลักสูตรมัธยมปลายไทย และ อังกฤษ นักเรียนสามารถจบ 2 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน ( ม. 6 หลักสูตรไทย และ ม ปลาย ระบบอังกฤษ) โดยนักเรียนไม่จำเป็นต้องลาออก หรือ ออกมาเรียนนอกระบบ หลังเรียนจบหลักสุตรคู่ขนานนี้นักเรียนสามารถยื่นเรียนต่อที่ ประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์ ได้เลยโดยไม่ต้องเรียนปรับหลักสุตรหรือ สอบ IELTs เพิ่มเติม
เริ่มต้นเรียนปรับหลักสูตรให้เทียบเท่าหลักสูตรสากลโดยไม่เสียเวลา ได้วุฒิ  และ ได้มหาวิทยาลัยในมือที่ไทยก่อนการบินไปเรียนต่อเมืองนอกพร้อมการรันตีการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 47 แห่ง ทั้งใน อังกฤษ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
NCUK ย่อมาจาก The university consortium ซึ่งก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่งในปี 1987 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นเป็น 47 แห่ง และมหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในการศึกษาของอังกฤษ กลุ่ม Russel (UK Ivy league) โปรแกรม NCUK เริ่มต้นในปี 1987 โดย NCUK ก่อตั้งขึ้นจากสมาชิกมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้นักเรียนทุนได้เรียนหลักสูตรเทียบเท่ามัธยมปลายของระบบอังกฤษในประเทศตนเอง ก่อนบินไปเรียน ป. ตรีที่ประเทศอังกฤษ โปรแกรมนี้ประสบความสำเร็จและขยายสาขาไปยังหลายประเทศ จากมาเลเซีย สู่จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ปากีสถาน ไอร์แลนด์ โคลัมเบีย อินเดีย และไทยในปี 2560
หลักสูตรที่มีมานานแล้วกว่า 37 ปีทั่วโลกจึงเป็นหลักสูตรที่ทุกมหาวิทยาลัยในอังกฤษยอมรับ รวมทั้งบางมหาวิทยาลัยในอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

British Academic Center เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตร International Foundation and International Year one study pathway ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาและวิชาการ สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษโดยทุกหลักสูตรมาจากประเทศอังกฤษและออกแบบโดย NCUK The University Consortium